logo_png
קורס מכינה לבגרות 30+
כל הפרטים והרשמה מהירה

 

בואו להשתתף בקורס מכינה לבגרות 30+ וקורס השלמה למתמטיקה כחלק מעמידה בדרישות הקבלה לתואר ראשון.

diary_icon

תאריכי הקורס:
17.12.23 - 14.02.24

clock_icon

ימי לימוד:
א' | 16:00 - 21:00
ג' | 16:00 - 21:00
 

money_icon

עלות: 4,800 ש"חחלוקת שיעורים:
 
יום ראשון
16:00 - 19:50  אנגלית
20:00 - 21:50 מתמטיקה
 
 
יום שלישי
16:00 - 17:50 משטר
18:00 - 19:50 אוריינות
20:00 - 21:50 מדע


 

מספר מקומות מוגבל, כדי שנוכל להבטיח לכם מקום בקורס, אנא הסדירו את התשלום בהקדם.

 
פתיחת התכנית מותנית במספר משתתפים.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בלו"ז.
ממוצע הציונים הנדרש הינו בהתאם לדרישות הקבלה של תכנית הלימודים אליה הגשתם מועמדות.
לתשומת ליבכם - מועמדים שיידרשו לקורס השלמה במתמטיקה וגם לקורס לבגרות 30+ לא יילמדו את קורס "אשנב במתמטיקה" במסגרת הקורסים לבגרות 30+, ויינתן זיכוי בסך 600 ש"ח.

ביטול הרשמה לימודים טרום אקדמיים:
מועמד המבקש לדחות או לבטל את הלימודים חייב להעביר הודעה בכתב למדור שכר לימוד.
* בגין הודעת ביטול שתתקבלנה עד לחודש ימים לפני תחילת הלימודים - חיוב בשיעור של 20% מגובה שכר הלימוד.
* בגין הודעת ביטול שתקבלנה מחודש ימים לפני תחילת הלימודים - חיוב בשיעור של 50% מגובה שכר הלימוד.
* בגין הודעת ביטול שתתקבלנה ממועד תחילת הלימודים - חיוב בשיעור של 100% מגובה שכר הלימוד. 

יצירת קשר


צוות מדור שכר לימוד לשירותכם

דואר אלקטרוני (מומלץ):
 tashlum@iac.ac.il


מענה טלפוני: בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00

טלפון: 03-6719999