logo_png
קורס השלמה במתמטיקה
כל הפרטים והרשמה מהירה


 

בואו להשתתף בקורס השלמה במתמטיקה כחלק מעמידה בדרישות הקבלה לתואר ראשון 
clock_icon

תאריכי הקורס:
08.01.24 - 14.02.24

clock_icon

ימי לימוד ושעות*:
ב' + ד' + ה' | 17:00 - 21:15
 

בנוסף, מפגשי תגבור יתקיימו בימי ו'.
money_icon_0

עלות: 1,800 ש"ח


מספר מקומות מוגבל, כדי שנוכל להבטיח לכם מקום בקורס, אנא הסדירו את התשלום בהקדם.
* ייתכנו שינויים במועדי הקורס, פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

מבנה המכינה:

 • המכינה מורכבת מ-7 שלבים, בסיום כל שלב תתקיים בחינה. ציון עובר בבחינה הינו 80.
 • בשלבים 1-3 יתקיימו מפגשי תגבור ,למועמדים שנכשלו בבחינה במועד א'. מפגשי התגבור יתקיימו בימי ג'.
 • סטודנט שיעבור את כל המבחנים, בכל אחד מהשלבים, בציון 80 ומעלה לא יצטרך לגשת למבחן מסכם.

 שלב 1 - אלגברה
תאריכים: 08.01 - 10.01
דרישות קדם: אין
תאריך מבחן: 11.01
שלב 2 - משוואות
תאריכים: 11.01 - 15.01 - 17.01
דרישות קדם: שלב 1
תאריך מבחן: 18.01
שלב 3 - אי שוויונים
תאריכים: 18.01 - 22.01
דרישות קדם: מודל 1 - 2
תאריך מבחן: 24.01
שלב 4 - מערכים
תאריכים: 24.01 - 25.01 - 29.01
דרישות קדם: מודל 1 - 3
תאריך מבחן: 31.01

תרגול שלב 1
יום ו' 19.01 | 08:30 - 12:45
תרגול שלב 2
יום ו' 26.01 | 08:30 - 12:45
תרגול שלב 3
יום ו' 02.02 | 08:30 - 12:45
תרגול שלב 4
יום ו' 09.02 | 08:30 - 12:45

 שלב 5 - גרפים
תאריכים: 31.01 - 01.02
דרישות קדם: שלבים 1 - 4 
תאריך מבחן: 05.02
שלב 6 - סדרות
תאריכים: 05.02 - 07.02
דרישות קדם: שלבים 1 - 4 
תאריך מבחן: 08.02
שלב 7 - נגזרות ואינטגרלים
תאריכים: 08.02 - 12.02
דרישות קדם: שלבים 1 - 4 
תאריך מבחן: 14.02


הנושאים הנלמדים:

שלב 1 - אלגברה:
 • ביטויים אלגבריים
 • פתיחת סוגריים
 • הוצאת גורם משותף
 • נוסחאות כפל מקוצר
 • פעולות עם שברים
שלב 2 - משוואות:
 • משוואה ממעלה ראשונה
 • משוואה ריבועית
 • פירוק לגורמים של ביטויים ריבועיים באמצעות פתרון משוואה ריבועית
 • פתרון משוואות עם שברים
 • מערכת משוואות
 • פתרון משוואות באמצעות הצבה
שלב 3 - אי שוויוניים:
 • אי-שוויונות ממעלה ראשונה
 • אי-שוויונות ממעלה שנייה
 • שיטת הנחש
שלב 4 - מעריכי:
 • משוואות מערכיות
 • שורשים
 • המושג לוגריתם
 • חוקי לוגריתמים
 • משוואות לוגריתמיות
 • אי-שוויונות לוגריתמיים
שלב 5 - גרפים:
 • נקודות במישור XY
 • פונקציה לינארית
 • גרף של פונקציה לינארית
 • פונקציה ריבועית
 • גרף של פונקציה ריבועית
 • משוואת מעגל
 • טריגונומטרי
שלב 6 - הסדרות:
 • סדרה חשבונית
 • סדרה הנדסית
שלב 7- נגזרות ואינטגרליים

מבחן פטור:
מועד המבחן : יקבע בהמשך
ציון מעבר הקורס/מבחן הפטור = 80
עלות המבחן - 150 ש"ח
יש להירשם למבחן עד שבועיים לפני המועד
להרשמה למבחן פטור יש ללחוץ כאן

ביטול הרשמה לימודים טרום אקדמיים:
מועמד המבקש לדחות או לבטל את הלימודים חייב להעביר הודעה בכתב למדור שכר לימוד.
* בגין הודעת ביטול שתתקבלנה עד לחודש ימים לפני תחילת הלימודים - חיוב בשיעור של 20% מגובה שכר הלימוד.
* בגין הודעת ביטול שתקבלנה מחודש ימים לפני תחילת הלימודים - חיוב בשיעור של 50% מגובה שכר הלימוד.
* בגין הודעת ביטול שתתקבלנה ממועד תחילת הלימודים - חיוב בשיעור של 100% מגובה שכר הלימוד. 

ביטול הרשמה מבחן פטור:
ביטול השתתפות במבחן עד שבוע לפני מועד הבחינה, יזכה בהחזר מלא של תשלום המבחן. לאחר מועד זה אין החזר.

יצירת קשר


צוות מדור שכר לימוד לשירותכם

דואר אלקטרוני (מומלץ):
 tashlum@iac.ac.il


מענה טלפוני: בימים א'-ה' בין השעות 10:00 - 16:00

טלפון: 03-6719999